SoC – System-on-a-Chip

SoC có 2 kiểu viết tắt là System-on-a-Chip hoặc System-on-Chip (SoC hoặc SOC) là một mạch tích hợp tất cả các thành phần như một máy tính hoặc các hệ thống điện tử như mạch tương tự, mạch số, xử lý tín hiệu nhằm thực hiện các chức năng cho người dùng cuối. Đặc điểm […]

Hệ Vi-cơ điện tử – MEMS

MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) là một thiết bị và thiết bị này là một Hệ thống vi cơ điện tử được tích hợp từ các thành phần cơ khí, cảm biến, bộ chấp hành (actuators) và các mạch điện tử cùng nằm chung trên một lớp nền silicon thông qua công nghệ vi chế tạo.  Ở […]

FPGA – Field-Programmable Gate Arrays

FPGA viết tắt của Field-Programmable Gate Arrays là một mạch tích hợp đặc biệt hoặc một Chip có thể lập trình trong phạm vi của nó sau khi được chế tạo ra. FPGA bao gồm ba khối cơ bản, đó là: Logic Gates. Flip-Flop + Memories. Wires. FPGA có thể làm mọi thứ, hoặc chúng […]

Vi điều khiển – MicroController

Vi điều khiển là một hệ thống Vi xử lý đầy đủ tích hợp trong một chip vi mạch, thường được gọi là vi điều khiển đơn chip và chủ yếu sử dụng cho thực hiện các chức năng điều khiển. Các bộ vi điều khiển được phát triển để thỏa mãn nhu cầu thiết […]

Thiết bị nhớ bằng vật liệu từ

Cho đến nay, các vật liệu từ tính như băng từ, đĩa từ được sử dụng rộng rãi để lưu trữ thông tin trong các hệ thống máy tính. Thông tin ghi trên các vật liệu từ rất dễ bị phá hủy nếu như để gần với một vật có từ tính. Các từ trường […]

Các tham số của bộ Vi Xử Lý

1. Công suất của bộ Vi xử lý Công suất (power) của bộ VXL là khả năng xử lý dữ liệu, nó gồm có những đặc điểm sau đây: Độ dài từ dữ liệu ( Data word length), đơn vị tính bằng byte. addressing capacity: dung lượng địa chỉ. instruction execute speed: tốc độ thi […]

Phân loại và Cấu trúc bộ nhớ

1. Phân loại các bộ nhớ 1.1 Phân theo kiểu truy cập: Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM (Random Access Memory): Tất cả các vùng chứa dữ liệu trong bộ nhớ loại này được truy cập để ghi hoặc đọc tự do và tồn tại trong quảng thời gian truy nhập như nhau. RAM […]

Tổng quan về Kỹ thuật Vi Xử Lý

1. Khái niệm về Vi Xử lý Vi Xử Lý là một vi mạch có mức tích hợp rất lớn (VLSI – Very Large Scale Integrated circuit) có thể lập trình được, và dưới sự điều khiển của chương trình chứa trong bộ nhớ, nó thực hiện các phép tính số học, logic, các phép […]