Các nhà cung cấp dịch vụ Cloud Computing

1. Amazon Web Services (IaaS) EC2 (Elastic Compute Cloud) : EC2 là một dịch vụ web cung cấp các computer trên cloud. Cung cấp các VM. S3 (Simple Store Service): là một interface dịch vụ web cho việc lưu trữ dữ liệu không giới hạn và lấy không giới hạn dữ liệu ra bất kỳ […]

Các Mô hình triển khai Cloud Computing

Bản chất hoạt động của điện toán đám mây Cloud Computing là tất cả các thiết bị, Data Center kết nối với nhau và hoạt động trên một phạm vi rộng lớn, rất phức tạp. Public Cloud và Private Cloud là một tập con của internet và được xác định dựa trên cơ sở mối […]

Các Mô hình cung cấp dịch vụ Cloud Computing

1. SaaS – Software-as-a-Service. Đối với phần mềm truyền thống thì bạn phải tải hoặc mua phần mềm kèm theo đĩa CD, sau đó cài đặt lên PC của bạn, tiền đang ký bản quyền sử dụng, các bản cập nhật, nâng cấp (có thể trả thêm chi phí). Ngoài ra người tiêu dùng còn […]

Tìm hiểu về Cloud Computing

1. Định nghĩa về Cloud Computing. Điện toán đám mây (Cloud Computing) là một dạng máy tính dựa trên công nghệ internet nhằm cung cấp chia sẽ tài nguyên xử lý tính toán và dữ liệu đến các PC và các thiết bị khác theo nhu cầu của người dùng. Các tài nguyên máy tính […]