Giới thiệu dự án Arduino – Các loại Board Arduino

1. Lịch sử Arduino. Arduino board là một vi điều khiển cho phép bạn kết nối thế giới vật lý đến thế giới computer. Board đầu tiên được sản xuất dưới dạng bản quyền mã nguồn mở, điều này cho phép board có thể được thiết kế cho mọi người có thể sao chép, tái […]

Kiến trúc Mạng IOT

Như trong định nghĩa của IOT thì tất cả các thiết bị/đồ vật đều sử dụng địa chỉ IP và kết nối internet. Ở đây chúng tôi chỉ liệt kê các giao thức và công nghệ được nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới. 1. Mô hình kiến trúc của IOT. Các giao thức […]

Thiết bị phần cứng trong IOT

Phần cứng có chức năng thực hiện tiếp nhận, xử lý, điều khiển và phản hồi. Phần cứng bao gồm sensors, actuators. Ngoài ra để kết hợp các thành phần này thì chúng ta cần mạch tích hợp (board) để kết nối, lập trình, điều khiển, xử lý và lưu trữ. 1. Actuator:  thường gọi […]

Internet của Vạn vật IOT

Internet của Vạn vật – IOT được dùng đầu tiên bởi Kevin Ashton vào năm 1999, đề cập đến các vấn đề nhận dạng đối tượng(thing) và miêu tả chúng trong cấu trúc giống như internet. Các đại gia công nghệ trên thế giới đang bước vào cuộc chạy đua quyết liệt về các giải […]