Hệ thống truyền tin -Transmission of information

I. Tổng quan. Viễn thông là một quá trình/ quy trình/ thủ tục “Truyền thông tin từ một vị trí trí này đến một vị trí khác thông qua một quá trình xử lý” được mô tả như sau: 1. Tín hiệu bản tin (Message signal): tiếng nói, âm nhạc, hình ảnh hoặc dữ liệu […]

Hệ thống thông tin di động 4G

Ban đầu, dự định của ITU về hệ thống thông tin di động thế hệ thứ tư 4G là IMT-Advanced với LTE-Advanced và Mobile WiMAX 2.0 (IEEE802.16m) chứ không phải là LTE hay Mobile WiMAX 1.0 (IEEE802.16e) bởi vì các nhóm phát triển đã mô tả nó là mạng 3.9 G. Tuy nhiên, giới kinh […]

Hệ thống thông tin di động 3G

Các yêu cầu đối với IMT-2000: Sử dụng hệ thống đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng W-CDMA. Phổ băng thông 5MHz. Tốc độ dữ liệu khi di chuyển từ 144kbps đến 384kbps. Tốc độ dữ liệu khi không di chuyển là 2Mbps. Hiệu suất sử dụng phổ băng thông cao, mềm dẻo, […]

Hệ thống thông tin di động 2G

Vào năm 1983, Châu âu bắt đầu phát triển GSM với tên ban đầu của nó là Nhóm Đặc biệt về di động (Group of  Special Mobile) sau được đổi thành Hệ thống di động toàn cầu (Global System for Mobile). GSM sử dụng kỹ thuật đa truy nhập theo thời gian số được phát […]

Hệ thống thông tin di động – Mobile Communication System

Lịch sử phát triển hệ thống thông tin di động trải qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn người ta gọi là mỗi thế hệ của hệ thống thông tin di động. Các giai đoạn phát triển của hệ thống thông tin di động được mô tả như hình:   Hệ thống thông tin di […]

Hệ thống truyền thông tin – Communication system

Ngôn ngữ giao tiếp ở con người dùng để trao đổi thông tin với nhau, từ thời xa xưa con người đã biết trao đổi thông tin ở khoảng cách xa bằng cách đốt lửa hay đánh trống để thông báo cho nhau. Vào thế kỷ 19, Samuel Morse là một họa sĩ người Mỹ […]